> knaphelder?

Basic D:\Sign is nu knaphelder. Frisse, heldere en rake ontwerpen. Interesse? Neem dan contact met me op om te zien wat ik voor je kan betekenen. 

« 100 | Main | 060 »
woensdag
apr182012

090

Presentatiemappen

Je communicatie op een opvallende wijze achterlaten bij je (potentiële) klanten? Daar is een stijlvolle, in de huisstijl vormgegeven presentatiemap bij uitstek geschikt voor. 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>